Vacatures
  • Er zijn momenteel geen vacatures.

Novamatch

Voor sommige jongeren is het zoeken, krijgen en houden van werk niet zo vanzelfsprekend. Schoolverlaters van het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs hebben soms moeite om de stap naar de arbeidsmarkt te maken.
In het verleden stond voor hen in veel gevallen een Wajong uitkering klaar. Voor de overheid en voor de jongeren zelf was die situatie ongewenst. Vandaar dat de Wajong wordt aangepast per 2010. Het nieuwe uitgangspunt van de Wajong wordt dat wat jongeren wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Het recht op arbeidsondersteuning staat nu centraal en niet meer het recht op een uitkering.

NovaMatch wil deze jongeren tijdens de stage en na het verlaten van school helpen om hun een passende arbeidsplaats te laten vinden en te behouden. Op deze manier vinden jongeren toch die passende arbeidsplek, bieden scholen hun leerlingen perspectief en krijgen werkgevers waardevolle arbeidskrachten.

 

 

Onze Dienstverlening

De juiste match – De stap naar een arbeidsplek.
NovaMatch maakt werk van werk voor mensen die de stap naar een passende arbeidsplek lastig vinden. En dat is nodig, want de overheid vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in het maatschappelijk verkeer en zich kan voorzien in het eigen levensonderhoud. Waar mogelijk zonder uitkering.

Lees Meer

Onze Werkwijze

Sluitende aanpak – Een gericht traject met de juiste stappen.

Jobcoaching of loopbaanbegeleiding staat of valt met de persoonlijke klik tussen de jongere en de jobcoach. Dat is een van de voorwaarden voor een succesvol traject met een passendearbeidsplaats als resultaat. Een individueel traject met de juiste stappen maakt een unieke aanpak met persoonlijke aandacht per jongere mogelijk.

Lees Meer